Telefon696 661 571     Telefon58 683 42 95     Adres e-mailTen adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Nowe możliwości- dofinansowania do pomp ciepła

Z uwagi na wciąż rosnącą świadomość proekologiczną, ciągły wzrost cen gazu oraz ukierunkowania polityki polskiego rządu i Unii Europejskiej coraz większą popularność zyskują pompy ciepła, jako alternatywa dla tradycyjnego ogrzewania paliwem stałym, elektrycznego lub gazowego. Pompy ciepła stanowią jedno z najtańszych oraz najbardziej ukierunkowanych na ochronę środowiska naturalnego rozwiązań stosowanych do ogrzania budynków (c.o.) oraz podgrzania ciepłej wody użytkowej (c.w.u.). Pompa ciepła, jako urządzenie grzewcze, zasilana jest energią elektryczną pobraną z sieci (z punktu widzenia proekologicznego i ekonomicznego korzystnie, gdy instalacja uzupełniona jest również o panele fotowoltaiczne) i wykorzystuje energię czerpaną z wody, gruntu lub powietrza. Na etapie inwestycji pompy ciepła są urządzeniami stosunkowo kosztownymi, jednakże pojawiły się możliwości pozyskania znaczącego dofinansowania do zakupu i montażu tych urządzeń oferowanego przez programy rządowe m.in. program MOJE CIEPŁO, program CZYSTE POWIETRZE oraz program MÓJ PRĄD 5.0.

 

Program MOJE CIEPŁO

W ramach programu MOJE CIEPŁO możliwe jest uzyskanie dofinansowania na zakup i montaż gruntowych i powietrznych pomp ciepła w nowopowstałych budynkach jednorodzinnych. Celem jest ograniczenie niskiej emisji generowanej w wyniku ogrzewania źródłami ciepła stosującymi paliwa kopalne, ale również wzrost udziału odnawialnych źródeł energii (OZE) stosowanych w budynkach mieszkalnych. Współfinansowanie można otrzymać na zakup i montaż gruntowych pomp ciepła (grunt/woda, woda/woda, powietrze/powietrze, powietrze/woda) wraz z niezbędnym osprzętem. Warunkiem otrzymania dotacji jest podwyższony standard energetyczny w nowopowstałym budynku. Maksymalna wartość wskaźnika rocznego zapotrzebowania na nieodnawialną energię pierwotną (EP) nie może przekroczyć 63 kWh/m2 (wnioski złożone w 2022 r.) lub 55 kWh/m2 w kolejnych latach trwania programu. W celu obniżenia wartości wskaźnika EP w projekcie nowego budynku korzystnie byłoby gdyby znalazła się efektywna izolacja termiczna, wentylacja z odzyskiem ciepła i wilgoci, panele fotowoltaiczne, kolektory słoneczne oraz pompa ciepła do ogrzewania budynku (c.o.) i ciepłej wody użytkowej (c.w.u.). Przewidziany budżet w ramach programu wynosi 6 mln zł. Bezzwrotna dotacja może wynieść od 30 do 45% kosztów kwalifikowanych, jednakże kwota nie może przekroczyć 21 tyś. zł. Wnioski składać można w formie elektronicznej do 31 grudnia 2026 r. lub do wyczerpania dedykowanej puli środków.
Więcej informacji znaleźć można na stronie: www.mojecieplo.gov.pl


Program CZYSTE POWIETRZE

Drugi program skierowany jest do właścicieli lub współwłaścicieli domów i co istotne nie obejmuje jedynie nowopowstających budynków mieszkalnych. Dochód roczny beneficjenta nie może przekraczać 100 000 zł. Dotacja obejmuje wymianę nieefektywnego źródła ciepła na paliwo stałe stosowanego do ogrzania budynku i ciepłej wody użytkowej na pompę ciepła (powietrze/woda lub grunt/woda) lub inne źródło ciepła spełniające najwyższe normy (np. węzeł cieplny, kocioł gazowy kondensacyjny, kocioł olejowy, ogrzewanie elektryczne). Ponadto, dofinansowanie można uzyskać do demontażu, zakupu i montażu nowej instalacji c.o. lub c.w.u., instalacji odnawialnych źródeł energii OZE (instalacja fotowoltaiczna, kolektory słoneczne), wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła oraz termomodernizacji budynku. Przewidziany budżet w ramach programu wynosi 103 mld zł. Dotacja może wynieść do 30 tyś. zł dla podstawowego poziomu dofinansowania, 37 tyś. zł dla podwyższonego poziomu dofinansowania i 69 tyś. zł dla najwyższego poziomu dofinansowania. Poziom dofinansowania uzależniony jest od zakresu planowanych prac oraz wysokości średniego miesięcznego dochodu na osobę w danym gospodarstwie domowym. Część kosztów przedsięwzięcia może również zostać sfinansowana udzieloną w ramach programu pożyczką. Wnioski składać można do 31 grudnia 2026 r. w wojewódzkich funduszach ochrony środowiska i gospodarki wodnej (WFOŚiGW) lub w gminach, które podpisały z Funduszem porozumienie. Lista gmin w województwie pomorskim, które mają podpisaną niniejszą umowę znajduje się na stronie: www.wfos.gdansk.pl/node/658 .
Więcej informacji znaleźć można na stronie: www.czystepowietrze.gov.pl

 

Program MÓJ PRĄD 5.0

Dotychczas z programu można było otrzymać dotację do zakupu paneli fotowoltaicznych. Nowa edycja, która uruchomiona została w Dzień Ziemi tj. 22 kwietnia 2023 roku, dofinansowuje również zakup pomp ciepła i kolektorów słonecznych. Maksymalna wartość dotacji wynosi aż 58.000 zł, lecz kwota dofinansowania nie może przekroczyć 50 proc. kosztów kwalifikowanych.

Wysokości dofinansowania w programie MÓJ PRĄD 5.0 wynosić będą:

  • instalacja fotowoltaiczna- do 6 000 zł
  • instalacja fotowoltaiczna z dodatkowymi urządzeniami- do 7 000 zł
  • magazyn ciepła- do 5 000 zł
  • magazyn energii elektrycznej- do 16 000 zł
  • system zarządzania energią HEMS/EMS- do 3 000 zł
  • kolektory słoneczne do c.w.u.- do 3 500 zł

Dotacje na pompy ciepła wynieść mają:

  • pompa ciepła grunt/woda, woda/woda- do 28 500 zł
  • pompa ciepła powietrze/woda o podwyższonej klasie efektywności energetycznej- do 19 400 zł
  • pompa ciepła powietrze/woda- do 12 600 zł
  • pompa ciepła powietrze/powietrze- 4 400 zł

Nabór wniosków trwa do 22 grudnia 2023 roku lub do wyczerpania środków finansowych.
Więcej informacji znaleźć można na stronie: www.mojprad.gov.pl